Đăng nhập/ Đăng ký ngay

Khi bạn xem trang web www.gbeauty.vn   shop không phải nhập thông tin cá nhân, nhưng khi bạn mua sắm trực tuyến, lần đầu tiên phải đăng ký thành viên, vui lòng cung cấp tên, giới tính, số chứng minh, địa chỉ, điện thoại, Email và các thông tin cơ bản cá nhân khác. Thành viên khi có nhu cầu mua sắm, chỉ cần đăng nhập tài khoản, mật khẩu, là có thể mua sắm ngay lập tức.

Nhắc nhở bạn, tài khoản email bạn đã sử dụng để đăng ký sẽ là tài khoản mua sắm trực của bạn cùng với ngày sinh của bạn, cả hai thông tin này không thể thay đổi.

Tôi đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của tôi cho công ty GBeauty international inc gọi tắt là GBEAUTY để thu thập, xử lý và phân tích, quản lý khách hàng, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm hoặc tiếp thị. Các dữ liệu cá nhân tôi cung cấp sẽ được lưu giữ, chỉnh sửa, truyền đi, lưu trữ và không hạn chế về thời gian địa điểm việc sử dụng hoặc sử dụng hồ sơ điện tử hoặc phương tiện tương tự khác cung cấp cho bên thứ 3 sử lý, sử dụng. Tôi có quyền kiểm tra, yêu cầu đọc, coppy, bổ sung hoặc chỉnh sửa, yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng hoặc xóa dữ liệu cá nhân do tôi cung cấp .


Trương trình trang Web

Khi bạn tham gia vào các hoạt động trực tuyến hoặc khảo sát ý kiến, sẽ yêu cầu đăng nhập ( Tài khoản và mật khẩu), và không được sự đồng ý cuả bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào tại trang web GBEAUTY .

Mua sắm Online

Khi bạn mua sắm trực tuyến thông qua trang web GBEAUTY Shop và thanh toán, để hiểu được bạn muốn tìm sản phẩm hoặc loại sản phẩm cũng như số lượng, cách thanh toán, xin cung cấp các thông tin về sản phẩm hoặc nhu cầu cần tư vấn ( như tên sản phẩm, số lượng, khoảng giá, vv...).Thông tin người thanh toán( như họ tên, Email, địa chỉ, số di động, giới tính...) Thông tin người nhận( Như họ tên, số di động, điạ chỉ, mã số khu vực). Cũng như cách thanh toán, các thông tin sẽ được xử lý dùng cho nội bộ.

Khác 

Ngoài ra trang web mua sắm trực tuyến GBEAUTY sẽ lưu lại khi bạn tìm kiếm trên Internet, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị được kết nối, thời gian sử dụng, đường dây mạng bạn sử dụng, trình duyệt và nhấp xem các thông tin. Đối với các trình kết nối cá nhân, trình duyệt được đánh dấu để tóm tắt người dùng trong các trang bạn xem, trừ khi bạn cho biết thông tin cá nhân của bạn. Nếu không trang web GBEAUTY mua sắm trực tuyến sẽ không thể ghi lại đối chiếu với bạn.

Quét mã Line QR codeUnitag_QRCode_1527757517576.pngKết bạn WeChatUnitag_QRCode_1527757598417.png
Đọc gửi thư điện tử Nhập email


Quét mã Line QR codeUnitag_QRCode_1527757517576.pngKết bạn WeChatUnitag_QRCode_1527757598417.png