Chính sách bảo mật của thành viên

Để bảo vệ quyền lợi của bạn sau khi mua hàng, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau: khi bạn nhấn [Tôi đồng ý] và xác định thanh toán, sẽ được coi là bạn đã hiểu và đồng ý với tất cả các quy ước của điều khoản :

1. Để đảm bảo hoàn thành tất cả các thủ tục giao dịch, bạn phải đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân trên trang web là đúng với thực tế, nếu có thay đổi, cần lập tức thông báo cho bộ phận tư vấn để sửa đổi hoặc vào mục quản lý tài khoản để sửa .

2. Thông tin cá nhân bạn đăng nhập, ngoài việc cung cấp thông tin cho giao hàng và thanh toán liên quan đến nhà cung cấp, trang web này phải có nghĩa vụ bảo mật, sẽ không được tự ý rò rỉ cho bên thứ ba.

3. Bạn nên giữ tài khoản và mật khẩu đăng ký trong trang web này, tất cả các hành vi sử dụng hệ thống đăng nhập tài khoản bất kỳ trên trang web được coi là tài khoản và hành vi người giữ mật khẩu.

4. Trong các trường hợp sau, trang web có quyền xem hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba có quyền hoặc thành viên đã vi phạm đã được chứng nhận hợp lệ cùng bên thứ ba:

  Theo luật định, hoặc theo tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của tòa án ;

  Để thực hiện điều khoản này, hoặc thành viên vi phạm các điều khoản ;

  Để duy trì hoạt động và an toàn của hệ thống trang web ;

  Để bảo vệ trang web, các thành viên khác, hoặc bên thứ ba hợp có quyền hợp pháp;

5. Tất cả các sản phẩm của trang web này được cung cấp bởi bên thứ ba. Trang web này chỉ cung cấp sàn giao dịch giữa nhà sản xuất và người sử dụng. 

6. Liên quan tới sản phẩm chất lượng, bảo hành và dịch vụ sau khi mua là trách nhiệm của nhà cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết giúp đỡ người sử dụng để giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc phát sinh khi mua sắm trực tuyến tại trang Web. 

7. Khi sử dụng mua sắm trực tuyến tại trang web này, có nghĩa là đồng ý mua hàng và tuân thủ các quy tắc kinh doanh. Thông tin thành viên( như địa chỉ, số điện thoại), nếu có thay đổi ngay lập tức đăng nhập sửa lại thông tin và không dùng lý do thông tin không đúng để từ chối đơn hàng của mình hoặc từ chối thanh toán. Trang web vẫn giữ các đơn hàng và quyền lợi của bạn .

8. Tất cả các mua sắm trực tuyến trên trang web này, người sử dụng phải đồng ý trang web lưu dữ liệu giao dịch điện tử làm chuẩn, trong trường hợp có tranh chấp, sẽ theo các dữ liệu giao dịch điện tử làm chuẩn. Nếu bạn thấy dữ liệu giao dịch không chính xác, bạn nên thông báo ngay cho bên dịch vụ chăm sóc khách hàng .

9. Khi trang web có vấn đề, có thể bị dừng lại, khi ngừng hoạt động về nguyên tắc sẽ thông báo cho các thành viên, nhưng trường hợp khẩn cấp không giới hạn:

    1. Thiết bị truyền thông điện tử cuả trang Web bắt buộc bảo dưỡng hoặc sửa chữa

    2. Thiết bị truyền thông điện tử hỏng đột ngột.

Việc trang web bị ngừng cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử, gây ra những khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ,do thiên tai và các trường hợp bất khả kháng khác dẫn tới trang web này không thể cung cấp dịch vụ.

10. Trang web có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, các điều khoản sửa đổi sẽ được đăng công bố trên trang, không thông báo riêng cho thành viên. Thành viên nên đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện sửa đổi.

11. Thành viên cần đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện và khi mua hàng trực tuyến hoặc giao dịch thực hiện trên trang web này được tuân thủ theo pháp luật  Việt Nam. Do các tranh chấp phát sinh từ các điều khoản của thỏa thuận, sẽ tuân theo tòa án Việt Nam thẩm quyền
Đọc gửi thư điện tử Nhập email


Quét mã Line QR codeUnitag_QRCode_1527757517576.pngKết bạn WeChatUnitag_QRCode_1527757598417.png