Trung tâm hỗ trợ khách hàng

  • Góp ý quý báu cuả bạn, chúng tôi sẽ trả lời bằng E-mail trong thời gian ngắn nhất 1-2ngày ( không tính ngày nghỉ ), xin bấmKiểm tra lịch sử phản hồiKiểm tra nội dung phản hồi mới nhất
  • Nếu bạn muốn lập đơn xin hủy bỏ đơn hàng, đổi (trả ), xin bấmKiểm tra đơn hàngChọn mục liên quan tới xin cấp chức năng
Nội dung câu hỏi
*Xin nêu chi tiết câu hỏi cuả bạn
*Loại câu hỏi
Mã đơn hàng Tìm kiếm mã số
*Tiêu đề câu hỏi
*Câu hỏi hoặc đề nghị
Thông tin liên lạc
*Mục bắt buộc
*Họ tên Nhập họ tên đúng thực tế
Giới tính
Số điện thoại
*Số di động
*E-mail
*Mã xác nhận 更改 Xin đăng nhập mã xác nhận

Gửi

Đọc gửi thư điện tử Nhập email


Quét mã Line QR codeUnitag_QRCode_1527757517576.pngKết bạn WeChatUnitag_QRCode_1527757598417.png